ออกอากาศ

สุดยอด VJจัดเรียงอันดับโดยคิดจากมูลค่าการรับของขวัญ

สุดยอด FCจัดเรียงอันดับโดยคิดจากมูลค่าการใช้ Now Gold

VJ เสน่ห์แรงจัดเรียงอันดับโดยคิดจากจำนวนหัวใจที่ได้รับ

สุดยอดสังกัดจัดเรียงอันดับโดยคิดจากมูลค่าการรับของขวัญของทั้งสังกัด

อันดับของขวัญประจำสัปดาห์ อันดับของขวัญประจำสัปดาห์อัพเดตชั่วโมงละ 1 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์เวลา 00:00 น. จนถึง 23:59:59 วินาที。
  • สัปดาห์นี้
  • สัปดาห์ก่อน

ช่อกุหลาบ

VJ

1

Fans

1

คิวปิ๊ด

VJ

1

Fans

1

ปากจูบ

VJ

1

Fans

1

แหวนเพชร

VJ

1

Fans

1