ออกอากาศ

GangDekLorThep

เหรียญตราสังกัด:GDT

จำนวนสมาชิก:4

เวลาสร้าง:2016-01-29

ประกาศสังกัด

สมาชิกสังกัด

VJ ในสังกัด

แนะนำ VJ ของสังกัด

Bossumz

หมายเลขห้อง :696969

หมูอ้วน

หมายเลขห้อง :30891823

ben

หมายเลขห้อง :64952289

Park

หมายเลขห้อง :70423737

1

หมายเลขสังกัด:18

 ปรานต์