ออกอากาศ

NNGTV

เหรียญตราสังกัด:NNG

จำนวนสมาชิก:6

เวลาสร้าง:2016-01-03

ประกาศสังกัด

www.facebook.com/nngamingtv
www.youtube.com/shortbluejova

สมาชิกสังกัด

VJ ในสังกัด

แนะนำ VJ ของสังกัด

Hero Yui

หมายเลขห้อง :38162486

Toffyz

หมายเลขห้อง :66222449

Shorty

หมายเลขห้อง :53952436

ARM

หมายเลขห้อง :23323734

BUM

หมายเลขห้อง :42591680

BZY

หมายเลขห้อง :93961732

1

หมายเลขสังกัด:10

 Shorty